Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Постдипломски студии

Магистерските студии се базирани на европскиот кредит-трансфер систем.

Студиските програми, на постдипломски студии, понудени од Институтот за телекомуникации се: безжични и мобилни комуникации (БМК) и комуникациски и информациски технологии (КИТ).

Студиите траат 2 семестри и завршуваат со одбрана на магистерска теза, после што студентот се стекнува со академскиот степен: магистер по електротехника и информациски технологии.

Text footer

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc