Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

29.09.2011 Нови лаборатории

Во рамките на проектот на Владата на Република Македонија за опремување на лаборатории на институтот за телекомуникации добиена е опрема за две нови лаборатории:
- за оптички комуникации и
- за процесирање на сигнали во телекомуникациите.

Лабораторијата за оптички комуникации, чиј раководител е проф. д-р Борислав Поповски, е намената за мерење, тестирање и анализа на оптички комнуникациски мрежи. Повеќе за лабораторијата можете да прочитате тука.

Раководител на лабораторијата за процесирање на сигнали во телекомуникациите е проф. д-р Венцислав Кафеџиски. Повеќе за Лаборатоијата можете да прочитате тука.

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc