Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

 

  Нова студиска програма 2017/18:
Телекомуникации и информациско инженерство

 zadna

 

zadna

 

 
Добредојдовте на официјалната веб страна на Институтот за телекомуникации (ИТК) при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Институтот за телекомуникации е единствената институтица во Република Македонија која ја негува и развива областа телекомуникации низ образовната, научно-истражувачката и апликативната дејност. Во рамки на Институтот се работи во сите домени на областа телекомуникации, од жичани до безжични комуникации, од базични концепти до сервиси и апликации.
 
 Text footer

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc