Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Втор уписен рок за учебната 2012/13

По успешно завршениот прв уписен рок за чебната 2012/13 година на студиската програма
Телекомуникации и информациско инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии за втортиот уписен рок останаа слободни 27 места во државна и 40 места во квота со кофинансирање:

Телекомуникации и информациско инженерство
(ТКИИ)

Слободни места 

цена 

државна квота 

27

 200 ЕУР
квота со кофинансирање 

40

 400 ЕУР

Електронското пријавување на кандидатите за систе студиски програми на Универзитетот Св. кирли и Методиј е во тек преку порталот www.upisi.ukim.mk.

Заинтересираните кандидати за запишување на студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство своите документите за вториот уписен рок можат да ги поднесат на 03 и 04 септември 2012 година во период од 8 до 14 часот во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии.  

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc