Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Уписи 2012

Во согласност со конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2012/13 година, квотите за упис на студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство на ФЕИТ се:

Телекомуникации и информациско инженерство
(ТКИИ)

Слободни места 

цена 

државна квота 

80

 200 ЕУР
квота со кофинансирање 

40

 400 ЕУР

Пријавувањето за заинтересираните кандидати за упис на студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство на Факултетот за електротехника и информациско инженерствоможе да се изведе на два начини:

  1. Пополнување на on-line пријава преку порталот за пријавување на идните студенти на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, www.upisi.ukim.mk, во периодот од 05.07.2012 до 17.08.2012, а документите за упис (сведителства, награди итн.) со ID бројот од електронската пријава, во првиот уписен рок ќе треба да ги достават на 16 и 17 август 2012.  
  2. Поднесување на пријава заедно со документите за упси во првиот уписен рок на 16 и 17 август 2012.

Повеќе информации за термините и роковите за уписи во трите предвидени упирни рока на Факултетот за електротехника и информациски технологии можете да најдете тука.

Наставниот план на студиската програма Телекоумикации и информациско инженерство, со прдметните области распределени по семестри, можете да го погелдате тука.

За повеќе информации околу уписите и студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство може да се обратите до членовите на Институт за телекомникации. Контактите на членовите на институтот можете да ги најдете на следниот линк.

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc