Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Распоред на часови за студиските програми

Комуникациски и информациски технологии и Безжични и мобилни комуникации

 

час   

понеделник 

вторник 

среда 

четврток 

петок 

14-15 

  

  

  

  

  

15-16 

16-17 

Напредни Интернет технологии (проф. д-р Тони Јаневски, tonij@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Напредни телекомуникациски мрежи (проф. д-р Лилјана Гавриловска, liljana@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Бизнис менаџмент во телекомуникациите (вон. проф. д-р Александар Ристески, acerist@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Напредни безжични и мобилни мрежи (проф. д-р Лилјана Гавриловска, liljana@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Дизајн на телекомуникациски мрежи (проф. д-р Тони Јаневски, tonij@feit.ukim.edu.mk), тк сала

Радио мобилни комуникации (вон.проф. д-р Зоран Хаџи-Велков, zoranhv@feit.ukim.edu.mk), предавална 112

17-18 

18-19 

Следна генерација оптички мрежи (проф. д-р Борислав Поповски, borop@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Телекомуникациски протоколен инжинеринг (доц. д-р Перо Латкоски, pero@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

Напредни безжични комуникации (проф. д-р Венцеслав Кафеџиски, kafedzi@feit.ukim.edu.mk), ТК сала

  

  

19-20 
Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc