Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Распоред на лабораториски вежби

 

Понеделник 

Вторник 

Среда 

Четврток 

Петок 

08:00-08:45

Безжични и мобилни мрежи 

 

 

ТК Софтвер 

Сигурносни комуникации 

08:45-09:30

 

09:30-10:15

Симулациски методи во ТК 

Комутација и Рутирање 

Дизајн и моделирање на ТК мрежи 

10:15–11:00

11:00–11:45

ДПИ-КСИА
(без ПМиМ) 

11:45–12:30

ДПИ-КСИА 

12:30–13:15

Радио и сателитски комуникации 

13:15–14:00

14:00–14:45

Дизајн и моделирање на ТК мрежи - ИКИ 

ДТК 1 

Безжични комуникации 

14:45–15:30

15:30-16:15

 

 

 

16:15–17:00

Од 16 h 

 

 

  Оптички мрежи 

17:00–17:45

 

 

17:45–18:30

18:30–19:15

 

 

19:1520:00

 

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc