Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Настава

Институтот за телекомуникации е матичен институт за сите студиски програми по телекомуникации на ФЕИТ:
a) на додипломско ниво на модулот Телекомуникации
и б) на магистерско ниво на студиските програми: безжични и мобилни комуникации (БМК) и комуникациско-информациски технологии (КИТ).
На модулот телекомуникации, во сите години, тековно студираат преку 380 студенти.

Text footer
Text footer 

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc