Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Магистерски тези

Наслов: Механизми за селекција на радио пристапна мрежа во хетерогени безжични системи "
Кандидат: Валентин Раковиќ
Ментор: проф. д-р Лилјана Гавриловска
Одбрана: јули 2010
Наслов:Меѓунивовска оптимизација на Безжичен пренос на видео сигнали
Кандидат: Славче Пејоски
Ментор: проф. д-р Венцеслав Кафеџиски
Одбрана: јуни 2010  

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc