Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Консултации

проф. д-р Лилјана гавриловска

проф. д-р Борислав Поповски

проф. д-р Венцислав Кафеџиски

проф. д-р Тони Јаневски

вон. проф. д-р Зоран Хаџи-Велков

вон. проф. д-р Александар Ристески

доцент д-р Перо Латкоски

доцент д-р Владимир Атанасовски
Вторник: од 10 до 12 часот. 
Среда: од 10 до 12 часот.

асистент м-р Марко Порјазоски
Вторник 12:00 - 13.30
Четврток 12:00 - 13.30

пом. асистент м-р Славче Пејоски
Понеделник 17:00 – 19:00 
Четврток 17:00 – 19:00

демонстратор м-р Томислав Шуминоски
Вторник: од 10 до 12 часот. 
Четврток: од 10 до 12 часот.

демонстратор м-р Валентин Раковиќ

Вторник 16:00 – 18:00

Четврток 12:00 – 14:00  

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc