Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

 

Project ID 

EC FP7-248351 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems (FARAMIR) 

 

 

Цел на проектот 

Истражувања и развој на техники за зголемување на свесност за радио околина и расположливост на спектар во идни безжични системи. Развој на хардвер за ослушнување на спектар со можност за интеграција во рачни уреди. Долготрајни мерни кампањи за искористеност на спектар на повеќе европски локации. Моделирање на искористеност на спектар. Развој на прототип за динамичко креирање на мапи на радио околина и локализација на потенцијални трансмитери. 

 

Област на истражување 

Когнитивни радио мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.01.2010 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

30.06.2012 

Главен финансиер 

European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

Rheinisch-Westfaelische  Technische  Hochschule  (RWTH) Aachen, Germany 

 

Главен истражувач 

Prof. Petri Mahonen 

(контакт) 

pma@inets.rwth-aachen.de 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

30 месеци 

Други партнери 

- Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW, Belgium

- Universitat Politechnica de Catalunya, Spain 

- Huawei Technologies AB, Sweden 

- Toshiba Research Europe Ltd, UK 

- Institute of Accelerating Systems and Applications, Greece 

- THALES Communications, France

- France Telecom SA, France 

- Bundesnetzagentur fuer Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Germany


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc