Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Посета на колегите од Катедрата за телекомуникации од Електронскиот факултет од Ниш 

На ден 12.11.2013, во формална посета на Факултетот за електротехника и информациски технологии и на Институтот за телекомуникации како дел од Факултетот беше делегација на Катедрата за телекомуникации при Електронскиот факултет на Универзитетот во Ниш , Р. Србија. Делегацијата беше предводена од раководителот на катедрата проф. д-р Братислав Миловановиќ. Во рамките на посетата , на гостите им беа презентирани лабораториите кои тематски припаѓаат на Институтот за телекомуникации како и проектите кои моментално се работат на Институтот. Како дел од посетата беа разменети искуства поврзани со наставниот процес и беа  разгледани можностите за активна соработка во истражувачкиот процес, можностите за заеднички настап при аплицирање за европски проекти и соработка со индустријата.

 

 

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc