Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

16.09.2011 Почнува ЕТАИ 2011

Денес во Охрид започнува 10-тата меѓународна конференција ЕТАИ 2011.

Алексанар Ристески на ЕТАИ 2011

На конференцијата се очекува да земаат учество голем број на домашни и меѓународни професионалци и научни работници од областите на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката.

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc