Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

31.03.2012 Акредитирана нова студиска програма

Во новата учебна 2012/2013 година завршените средношколци ќе можат да се запишат на новата студикска програма Телекомуникации и информациско инженерство, чиј матичен институт е Институтот за телекомуникации на ФЕИТ.

  • ТКИИ
  • ТКИИ
  • ТКИИ
  • ТКИИ

Наставната програма за новата студиска програма можете да ја видите тука

Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc