Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

Project ID 

EC FP7-216856 

 

тип на проект 

Научно-истражувачки 

 

Наслов 

Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks  (ARAGORN) 

 

 

Цел на проектот 

Истражувања и развој на концепт за когнитивно управување со ресурси во колаборативни безжични системи. Развој на транспарентни интерфејси за олеснување на вертикални меѓунивовски оптимизации во когнитивни радио мрежи. Примена на вештачка интелигенција и машинско учење во комуникациски системи. 

 

Област на истражување 

Когнитивни радио мрежи 

Датум на започнување на проектот 

1.01.2008 

Датум на зашување 

 на проектот 

 

31.08.201 

Главен финансиер 

European Community, Seventh Framework Programme 7 (FP7) 

 

Ко-финансиер 

 

Носител на проектот 

Rheinisch-Westfaelische  Technische  Hochschule  (RWTH) Aachen, Germany 

 

Главен истражувач 

Prof. Petri Mahonen 

(контакт) 

pma@inets.rwth-aachen.de 

 

Локален координатор 

Проф. д-р Лилјана Гавриловска 

(контакт) 

liljana@feit.ukim.edu.mk 

 

Траење на проектот 

32 месеци 

Други партнери

 

 

-STMicroelectronics S.r.I., Italy

- Europaeisches Microsoft Innovations Center GMBH, Germany 

- Toshiba Research Europe Ltd, UK 

- University College London, UK 

- Consorzio Ferrare Richerche, Italy 

- Huawei Technologies AB, Sweden 


Text footer

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc