Универзитет Св. Кирил и Методиј
Факултет за електротехника и инфомациски технологии
Институт за телекомуникации

 мапа на сајтот         контакт МК  EN fb   
Text footer
 

17.05.2012 17 Мај - Светски ден на телекомуникациите и информатичкото општество

Почнувајќи од 1969 година, под покровителство на Маѓународната унија за телекомуникации (ITU) и Обединетите нации, 17 Мај традиционална се одбележува како Светскиот ден на телекомуникациите. Од 2006 година светскиот ден на телекомуникациите е преименувам во Светски ден на телекомуникациите и информатичкото општество, алудирајќи на поврзаноста на телекомуникациите со информатиката и потенцирајќи ја важноста на телекомуникациите во стремежот за постигнување на информатичко општество.   

Институтот за телекомникации им го честита Светскиот ден на телекомуникациит и информатичкото општество на сите вработеени во Телекомуникацискиот и ИКТ сектор и секако на сегашните студенти, а идни инженери по телекомуникации.

 

По повод денешниот ден и во весникот "Дневник" е објавена куса статија за влијанието на телекомуникациите и ИКТ во економскиот развој на едно општество. Статијата можете да ја преземете тука

 УКИМ

 ФЕИТ

 МОН

 ЕТАИ


IEEE ComSoc
Macedonia
 
 

 Агенција за електронски комуникации

 ITU

ETSI

IEEE  

ComSoc